Skemaer og skabeloner fra bogen

Planlæg bedre – få mere tid indeholder mange skemaer og skabeloner som kan støtte dig i den daglige planlægning. På siden herunder finder du alle bogens skemaer, klar til brug.

Du kan downloade skemaer og skabeloner i PDF- eller Word-versioner.

Du kan frit bruge alle skemaer og skabeloner til eget brug. Det er ikke tilladt at benytte materialerne til undervisning uden aftale med forfatterne.

Analyse, afbrydelser, side 13

Analyse af afbrydelser.

Skema på side 13 og eksempel på side 37 i bogen.
Brug til skemaet til analyse af hvor meget du bliver afbrudt i løbet af en time.

PDF-version:
Analyse_af_afbrydelser

Analyse af tid anvendt på møder, side 14

Analyse af hvor meget tid du anvender på møder.

Side 14 i bogen.
Brug skemaet i en periode til at vurdere om du får det optimale ud af den tid du bruger på møder, inklusive forberedelse og referatskrivning.

PDF-version:
Analyse_anvendt_tid_paa_moeder

Tidsrøverhjulet, side 16

Tidsrøverhjulet kan give et visuelt øjebliksbillede af hvordan du oplever tidsrøvere i din hverdag.
Side 16.

Tidsrøverhjulet kan du downloade i to udgaver:

  • En udgave hvor egerne symboliserer: ingen overspringshandlinger, god mailkultur, værdiskabende møder, arbejdsro og orden.
  • En udgave hvor du selv kan sætte navn på de enkelte eger.

PDF-version:
Tidsroeverhjulet_m_navngivne_eger
Tidsroeverhjulet_u_navngivne_eger

Motiverende mødeindkaldelse, side 27

Den motiverende mødeindkaldelse.
Side 27 i bogen.

Brug skabelonen når du planlægger og indkalder til møde for at sikre at deltagerne får så reelt et billede af mødet som muligt.

Word-version:
Motiverende_modeindkaldelse

Beslutningsreferat, side 30

Brug skabelonen når du vil skrive et kortfattet referat med fokus på mødets beslutninger og konklusioner.
Side 30 i bogen.

Tip: Du kan med fordel indsætte en skjult tabel der sikrer at oplysningerne til de enkelte punkter står pænt ud for hinanden.
– Skriv teksten til punkt 1.
– Gå op i menuen under ”tabel”.
– Under ”indsæt” er der et punkt der hedder ”rækker nedenfor” – vælg det.

Word-version:
Referat

Evaluering af møder, side 32

Evalueringsskema til møder
Side 32 i bogen.
Brug skemaet jævnligt på jeres møder, og få derigennem inspiration til at gøre møderne (endnu) bedre.

PDF-version:
Evalueringsskema
Word-version:
Evalueringsskema_moeder

Well-Done liste, side 48

Well-Done liste.
Side 48 i bogen.
Well-Done listen giver dig et overblik over hvor meget du får udrettet i løbet af dagen – af planlagte såvel som uforudsete opgaver.

PDF-version:
Well-Done

SMARTE mål, side 52

SMARTE MÅL hjælper dig med at formulere og arbejde med konkrete og brugbare mål.
Side 52 i bogen.

Word-version:
Mål skal være SMARTE

Tidskontrol, side 53

Skema til tidskontrol.
Side 53 i bogen.
Hvor meget tid bruger du procentvis på dine arbejdsområder? Brug skemaet til at få overblik over tidsforbruget, og brug det når du skal diskutere mål og nye arbejdsopgaver med leder eller kolleger.

PDF-version
Tidskontrol

PrioPladen, side 56

PrioPladen.
Side 56 i bogen.
PrioPladen er et værktøj til aktiv prioritering. PrioPladen er inddelt i fire felter og giver plads til at fordele A-, B-, C- og D-opgaver. Skriv dine opgaver ind i den elektroniske udgave eller brug pdf-udgaven, og placér dine opgaver ved hjælp af små Post-it-sedler.

PowerPoint-version:
PrioPlade_PowerPoint
PDF-version:
PrioPlade

OMTANKE-modellen, side 85

OMTANKE-modellen.
Side 85 i bogen.
Modellen hjælper dig til at planlægge hele vejen rundt om små og store projekter – fra beskrivelse af opgaven til den afsluttende evaluering. Du kan med fordel kombinere modellen med et mindmap, side 65, og et Gantt-kort, side 80.

Word-version:
OMTANKE

GANTT-kort, side 82

GANTT-kort til opgave- og projektplanlægning
Side 82 i bogen.

PDF-version:
Ganttkort
Word-version:
Gantt_kort_Word
Excel-version:
Gantt_kort_Excel

 

Anti-stress-handleplan, side 124

Anti-stress-handleplan
Side 124 i bogen.
Læg en handleplan hvor du planlægger din regelmæssige indsats for at undgå stress.

Word-version:
Anti_stress_handleplan

Livshjulet, side 129

Livshjulet kan give et visuelt øjebliksbillede af en række vigtige forhold i dit liv.
Side 129 i bogen.

Livshjulet kan du hente i to udgaver:

  • En udgave hvor egerne symboliserer familie, arbejde, bolig, venner, fritid og ferie, sundhed, økonomi og personlig udvikling.
  • En udgave hvor du selv kan sætte navn på de enkelte eger.

PDF-version:
Livshjulet_m_navngivne_eger
Livshjulet_u_navngivne_eger

Ønsker og prioriteter til fremtiden, side 136

Ønsker og prioriteter til fremtiden i forhold til livshjulet.
Side 136 i bogen.
Få overblik over dine ønsker ved hjælp af skemaet.

Word-version:
Ønsker og prioriteter

Fra drøm til virkelighed, side 138

Fra drøm til virkelighed
Side 138 i bogen.
Få overblik over forhindringerne, sæt mål og gør drøm til virkelighed.

Word-version:
Fra drøm til virkelighed

Personlig handlingsplan

Din personlige handlingsplan som du med fordel kan bruge til at sætte nogle få, velvalgte mål for arbejdet med din personlige planlægning.
Denne skabelon er ikke omtalt i bogen.

Word-version:
Personlig_handlingsplan